Żadna Decyzja Sądu Nie Może Nas Powstrzymać

Drodzy Czlonkowie Lokalu 1 SEIU,

Dzisiaj Sąd Najwyższy USA wydał decyzję stawiającą go po niewłaściwej stronie historii. Bogaci i silni mają nadzieję, że dzięki tej decyzji gospodarka będzie jeszcze bardziej skrzywiona z korzyścią dla nich. Decyzja Sądu Najwyższego w sprawie Janus v. AFSCME stwarza jeszcze jedną przeszkodę pracownikom sektora publicznego, którzy chcą skorzystać z prawa przyłączenia się do związków zawodowych.

Ale nie damy się podzielić bogatym i silnym. Żadna decyzja sądu nie może nas powstrzymać od solidarności i stania twardo za dobrymi, związkowymi stanowiskami pracy, potrzebnymi do rozkwitu naszych społeczności!

Związkowcy z Lokalu 1 są zjednoczeni. Faktem jest, że coraz więcej pracowników wstępuje do naszego związku. Od strażników z Milwaukee do pracowników lotnisk z Chicago, ludzie pracy ze Środkowego Zachodu chcą być częścią naszego ruchu.

Wiemy, że jednocząc się w naszym związku mamy siłę płynącą z liczebności, aby podnosić nasze wynagrodzenia i zabezpieczać podstawowe potrzeby, jak niekosztowna opieka zdrowotna wysokiej jakości. Wspólnie dysponujemy siłą, którą możemy wykorzystać dla poprawy naszych miejsc pracy, życia naszego i naszych rodzin i dla tworzenia silniejszych społeczności.

Żadna decyzja sądu nie może powstrzymać od walki o—i zwyciężania w walce—o dobre wynagrodzenia i świadczenia dla wszystkich ludzi pracy!

Zadzwoń do Centrum Pomocy Związkowcom (Member Resource Center) Lokalu 1 pod numer (877) 233-8880, jeżeli masz jakieś pytania na temat decyzji w sprawie Janus.

Naprzód!

Tom Balanoff

Prezydent Lokalu 1 SEIU

Comments are closed.